ვებგვერდის დამზადება ტექნიკური მხარდაჭერა
ზარის მოთხოვნა
F.A.Q
ხშირად დასმული კითხვები

გავცემთ იმ კითხვებზე პასუხებს, რომლებსაც ხშირად გვისვამენ მომხმარებლები, სანამ მიიღებენ გადაწყვეტილებას სერვისის შეკვეთასთან დაკავშირებით

პროექტის ჩაბარების ვადები განსაზღვრული არის პროექტის სირთულიდან გამომდინარე. საიმიჯო ვებგვერდები რომლებიც იღებს მხოლოდ ინფორმაციულ სახეს და არის ინფორმაციული შინაარსის ვებგვერდები, მათი დამზადების ვადები არის 14 სამუშაო დღე (2 კვირა), ხოლო ვებგვერდები რომლებიც ორიენტირებულია თავიანთი პროდუქტის გაყიდვაზე და არის Woocomerce პროექტები, მათი ჩაბარების ვადები არის არაუმეტეს 30 დღე (1თვე).

ეს ვადები არ არის საბოლოვო და შესაძლოა თქვენი შეკვეთა დათქმულ დროზე ადრე ჩაიბაროთ, ჩვენ ვწერთ და ვსაუბრობთ პროექტის მაქსიმალურ ვადებზე რათა თავიდან ავიცოლოთ ჩვენსა და თქვენს შორის დადებული ხელშეკრულებისა თუ დათქმული წინა პირობის დარღვევა.

ვებგვერდის დამზადების ფასს განაპირობებს როგორც ზემოთ ჩაბარების პუნტქში ავღნიშნეთ პროექტის სირთულე.
საიმიჯო ვებგვერდები რომლებიც არიან ინფორმაციული სახის მატარებელები და კომპანიები უკვეთავენ მათი ცნობადობის ასამაღლებლად ან თუნდაც პარტნიორებთან სასაუბრო მარტივ საშუალებად, მსგავსი ვებ-გვერდები განისაზღვრება 1.5K-დან (1 500) 2,5K -მდე (2 500) ლარში, ხოლო ვებ-გვერდები რომლებიც ორიენტირებულია გაყიდვებზე, დაფუძვნებულია Woocomerce  სისტემაზე, ესაჭიროება როგორც გადახდის ასევე განვადებების სისტემა, მსგავსი ვებგვერდების ფასი იწყება 3.5K-დან (3500) 8K-მდე (8 000) ლარში.

ანგარიშწორება ხდება 2 ეტაპად. მომსახურება ხდება როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიულ (მცირე მეწარმე) პირზე. ანგარიშწორება განსაზღვრულია 2 ეტაპად:

თანხის ნაწილს რიცხავთ საქმის დაწყების დროს, ხოლო დარჩენილ თანხას რიცხავთ პროექტის ჩაბარების შემდეგ.

დიახ, ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ უკვე არსებული ვებგვერდების განვითარებაზე, ახალი ფუნქციონალის დამატებასა თუ ვებგვერდისათვის ახალი სიცოცხლის შეძენაზე, მის ოპტიმიზაციასა და გამართულად მუშაობაზე.

ვებგვერდის დამზადება ტექნიკური მხარდაჭერა
დააფიქსირეთ მოთხოვნა და ჩვენ გადმოგირეკავთ