ჩვენს შესახებ

მოკლეთ მოგიყვებით ჩვენზე, ბევრის საუბრით თავს არ შეგაწყენთ 🙂

"WEBCAFE" დაარსდა 2021 წელს, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში მომხმარებლებს სთავაზობს ვებ-საიტების დამზადებას და ტექნიკურ მხარდაჭერას.

ჩვენი მიზანია მომხმარებლებს ხელი შევუწყოთ თავიანთი ბიზნესის წარმოჩენაში და შევთავაზოთ მათზე მორგებული ტიპის ვებ-საიტი, დროის მინიმალურ მონაკვეთში, ხელმისაწვდომ ფასად.

ჩვენთან თანამშრომლობისას თქვენ გეძლევათ საშუალება მიიღოთ თანამედროვე დონის ვებ-საიტი და ფუნქციონალი. თქვენი შეხედულებისამებრ შექმნათ საკუთარი დიზაინი და მიიღოთ მაქსიმალური შედეგი მინიმალურ დროში.

"WEBCAFE.GE" არის სრულიად ღია ყველა პოტენციური მომხმარებლისათვის, რომელსაც შეუძლია ნახოს დამკვეთის პირდაპირი შეფასება პორტფოლიოში, რაც გაუმარტივებს გადაწყვეტილების მიღებას სერვისის შეკვეთისას.

"WEBCAFE.GE" ასევე უზრუნველყოფს თქვენთვის უკვე არსებული ვებ-საიტის ტექნიკურ მხარდაჭერას, რომლის გამოყენების შემთხვევაში აღმოფხვრის გვერდზე არსებულ პრობლემებს ან თქვენი სურვილის შესაბამისად დაამატებს ფუნქციონალს და განავითარებს ვებ-საიტს.

თუ ამას კითხულობ ესეიგი მოხვდი იქ სადაც შეუკვეთავ ვებ-საიტს და მიიღებ სასურველ შედეგს მინიმალურ დროში. არ დაკარგო დრო, შეგვეხმიანე.

Scroll to Top